loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Bygdin er et nettverk som skal stimulere til samarbeid, nytenking, erfaringsutveksling og til etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter på områder som er forankret i bedriftene. (Foto: Sintef)

Nytt innovasjonsnettverk for byggebransjen

/ 2016-05-05 07:00:00

Nettverket Bygdin skal bli en arena som skal stimulere til samarbeid, nytenking og etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter i bygg- og anleggsnæringen.

Norges Forskningsråd ved BIA-programmet har gitt SINTEF Byggforsk tilslag på søknaden om midler til å etablere nettverket Bygdin (bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena).

Planen er at nettverket skal samle FoU-miljøer (SINTEF, NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing og BI) og bedrifter/virksomheter fra hele verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter: myndigheter, byggherrer og eiere, arkitekter og rådgivere, entreprenører og fagarbeidere, produsenter og leverandører. Nettverkets arbeidsområde skal være «industrialiserte byggeprosesser».

Ny kunnskap i globalt marked

Med det grønne skiftet, ny teknologi, behov for økt produktivitet og kvalitet, samt et tøffere og mer globalt marked, skaper behov for ny kunnskap og kompetanse hos alle som er involvert i bygg- og anleggsprosjekter – på bestillersiden, i prosjekteringsteamet, i fabrikkhallen og på byggeplassen.

Automatisering, prefabrikasjon, robotisering, kundefokusert masseproduksjon, big data og 3D printing; de teknologiske mulighetene synes nesten ubegrensede i spennet fra små komponenter og elementer opp til moduler og fullskala bygg og anlegg.

– For å rigge næringen til å ta steget inn i fremtiden trenger vi nytenking rundt verdikjeder, planlegging, fremdrift, forretningsmodeller, prosesser og arbeidsplasser. Dette krever et samarbeid mellom alle involverte i bygg- og anleggsprosjekter – med byggherrene og bestillerne i front som viktige premissgivere og kravstillere, sier sjefforsker Anita Moum ved SINTEF Byggforsk, i en pressemelding.

Må ha fokus på kvalitet

Med alle disse nyvinningene er potensialet stort for økt effektivitet og reduserte kostnader. Prefabrikasjon alene antas å kunne bidra til en kostnadsreduksjon på opptil 50 %.

– Det handler også om å drive en utvikling hvor en industrialisering av byggeprosessene bidrar til, og ikke går på bekostning av, byggenes og anleggenes grad av kunde- og stedstilpasning, fleksibilitet og arkitektonisk kvalitet, sier Moum.

Sentrale aktiviteter i nettverket vil være fakta- og mulighetsstudier, formidling og fagsamlinger. Det treårige nettverket delfinansieres av Norges Forskningsråd og ledes av SINTEF Byggforsk, som ønsker flere samarbeidspartnere med i nettverket.

Nåværende medlemmer

FoU: SINTEF (SINTEF Byggforsk og SINTEF Teknologi og Samfunn), SINTEF Raufoss Manufacturing, NTNU, BI.

Bedrifter: Bergen Kommune, Sykehusbygg HF, Statens Vegvesen, Bundebygg, TEVAS, Rambøll Norge, Dr. Techn. Olav Olsen, ÅF Reinertsen, Snøhetta, Nordic – office of architecture, Arkitema/ELN Arkitekter, Ratio Arkitekter, LINK Arkitektur, Tegn_3, Omega, Metier, Støren Treindustri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee