loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
NYANSATTE: Henriette Aashammer (t.v.), Folke Andre Hermansen og Jørn Indgjerdingen er nylig ansatt i GK.

Nyansatte i GK

/ 2016-09-26 10:25:32

GK har ansatt fem nye medarbeidere.

GK nye august 2 -2NYANSATTE: Lars Arne Tveit (t.v.) og Tor Egil Strand er nylig ansatt i GK.

Lars Arne Tveit (46)

1. august 2016 tiltrådte Lars Arne Tveit stillingen som avdelingsleder i GK Inneklima AS, avdeling Service/rehab i Kristiansand.

Lars Arne kommer sist fra stillingen som daglig leder i selskapet Varmepumpeservice prosjekt AS. Her hadde han ansvar for blant annet budsjetter, personalansvar, medarbeidersamtaler, kundeoppfølging av nye- og eksisterende kunder, samt generelt salgsarbeid.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som avdelingsleder med tilhørende og varierte oppgaver, som blant annet lede service/rehab-avdelingen som har Agder-fylkene innen sitt kundeområde. Et av målene vil være å gi avdelingen større fotfeste i dette markedet. Han vil sørge for at GKs fagspesialister med tilhørende bred kompetanse skal sikre at GKs kunder får best mulig inneklima i sine bygg, samt sørge for at leveransene blir levert til avtalt tid, kvalitet og pris.

Jørn Indgjerdingen (48)

1. august 2016 tiltrådte Jørn Indgjerdingen stillingen som prosjektdirektør i GK Norge AS, ved Miljøhuset GK i Oslo.

Jørn kommer sist fra stillingen som regiondirektør i Stema Rådgivning AS. Stema Rådgivning AS er en PA-bedrift som i all hovedsak jobber med prosjektledelse og byggledelse. Her hadde han ansvar for region Øst (Akershus, Hedmark og Oppland). Før dette jobbet han mange år i ulike lederstillinger i det som i dag heter Caverion Norge AS. Han har elektrofaglig bakgrunn, med blant annet en bachelor i elkraft.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som prosjektdirektør, en nyopprettet stilling i GK. I denne stillingen vil han ha ansvaret for bistand inn i tekniske- og totaltekniske entrepriser på tvers av regioner og fag, fra prosjektutvikling og salg, til organisering for gjennomføring og oppfølging av produksjon gjennom styringsgruppearbeid. Videre vil han ha oppgaver i forbindelse med coaching/oppfølging og optimalisering av prosjektprosessen/gjennomføringsmodellen.

Folke Andre Hermansen (27)

29. august 2016 tiltrådte Folke Andre Hermansen stillingen som prosjektingeniør i GK Inneklima AS, avdeling byggautomasjon i Tromsø.

Folke Andre kommer sist fra Universitetet i Tromsø, hvor han har tatt en bachelor i automatiseringsteknikk. Han har sin bakgrunn fra Bravida og Relacom, som Telecom-montør og Site-engineer. Her har han jobbet med alt fra kabling, klatring i 80 meter høye master, til service innenfor områder som overvåkning, adgangskontroll, brannalarmanlegg m.m.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som prosjektingeniør, med tilhørende og varierte BA-oppgaver. Han vil bl. annet ha ansvar for GKs behovsstyrte ventilasjonsløsning Lindinvent, hvor han skal jobbe med alt fra fysisk kobling, til koordinering mellom flere systemer og idriftsettelse av anlegg.

Henrikke Aashammer (26)

1. august 2016 tiltrådte Henrikke Aashammer stillingen som prosjektleder i GK Inneklima AS, avdeling service/rehabilitering på Kjeller i Skedsmo.

Henrikke kommer sist fra NTNU i Trondheim, som nyutdannet sivilingeniør innen energi og miljø. Hun har i løpet av studietiden hatt både sommer- og deltidsjobb i GK Inneklima i Trondheim. Hun har også gjennomført prosjekt- og masteroppgave i samarbeid med GK. Hun likte seg veldig godt i GK, og besluttet derfor etter endt studietid at hun ønsket å søke seg fast jobb i GK.

I GK vil hun i all hovedsak jobbe som prosjektleder, med tilhørende og varierte oppgaver. Hun vil blant annet ha ansvar for GKs rehabiliteringsprosjekter. Hun har foreløpig fått prosjektlederansvar for to store prosjekter, et innen nybygg og et rehabiliteringsprosjekt.

Tor Egil Strand (45)

1. august 2016 tiltrådte Tor Egil Strand stillingen som avdelingsleder i GK Inneklima AS, avdeling byggautomasjon ved Miljøhuset GK i Oslo.

Tor Egil kommer sist fra Schneider Electric, avdeling Buildings Business. Her var han regionsleder Stavanger/Sørlandet, og var ansvarlig for salgs-, prosjekt- og serviceaktiviteter innenfor fagområdene byggautomasjon og sikkerhet.

I GK vil han i all hovedsak jobbe som avdelingsleder, med tilhørende og varierte BA-oppgaver. Han vil blant annet lede og utvikle avdelingen gjennom målsetninger, budsjetter og markedsplaner. Videre vil han følge opp løpende planlegging og drift, samt påse at avdelingens ressurser utnyttes rasjonelt. Han er også opptatt av at det skal være god kontakt, informasjon og samarbeid mellom de ansatte og de øvrige avdelingene i GK. Han vil også følge opp og bistå prosjektledere, kundeansvarlige service og serviceteknikere mht. tilbud, anbud og prosjekter. Videre vil han også sikre at arbeidet utføres iht. kvalitetssikringsplaner og systemer, gjennomføre oppgaver iht. lover, forskrifter, risikovurderinger HMS, samt kvalitetssystem.

GK ønsker sine nye medarbeidere velkommen til GK og lykke til med nye utfordringer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse