loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
DAGENS AKER: Aker sykehus slik det ser ut i dag. (Foto: Oslo universitetssykehus)
DAGENS AKER: Aker sykehus slik det ser ut i dag. (Foto: Oslo universitetssykehus)

Planlegger nytt Aker sykehus

/ 2018-02-05 12:48:07

Nytt Aker sykehus skal bli på 37.000 kvadratmeter og prislappen er 7,2 milliarder kroner. Nå er oppdraget for konseptfasen delt ut.

I forrige uke tildelte Helse Sør-Øst kontakten for den såkalte konseptfasen, som skal være ferdig innen utgangen av 2018. Kontrakten er verdt 19,5 millioner kroner.

Erfarent vinnerlag

Fem prosjektgrupper leverte tilbud til konseptfasen for nytt lokalsykehus på Aker sykehus.

Prosjektgruppen som trakk det lengste strået ledes av Nordic – Office of Architecture, med Cowi, AART architects, Norconsult, Bjørbekk Lindheim, og Metier OEC AS som samarbeidspartnere. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver.

Prosjekteringsgruppen utgjør samlet Norges største rådgivingsmiljø innenfor sykehusplanlegging, og nøkkelpersonene som er tilbudt i prosjektet har lang erfaring fra de største sykehusprosjektene i Norge og Danmark.

Nordic samarbeider i forskjellige konstellasjoner med Cowi, AART og Norconsult på en rekke store sykehusprosjekter, blant annet Stavanger Universitetssykehus, Sykehuset i Nordmøre og Romsdal og Oslo Storbylegevakt samt videre utbygging av Førde sjukehus.

– Vi har hatt meget god respons på konkurransen, og konstaterer at vi i dag har kontrahert en erfaren og kompetent prosjekteringsgruppe, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Nytt lokalsykehus

Arbeidet med nytt lokalsykehus på Aker vil begynne med en innledende mulighetsstudie av tre alternative utbyggingsløsninger. Videre vil ett alternativ bli utviklet til et komplett skisseprosjekt.

På Aker utvikles et nytt lokalsykehus i tett samarbeid med Oslo kommune, der dagens Samhandlingsarena Aker og den planlagte storbylegevakten blir sentrale elementer. Aker sykehus vil overta ansvaret for bydeler fra Ullevål og gradvis overta de bydelene fra Oslo som i dag får sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Akershus universitetssykehus. Groruddalen vil dermed på sikt ha Aker som sitt lokalsykehus.

Aker sykehus er en del av Oslo Universitetssykehus HF (OUS). OUS skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Prosjektgruppen vil arbeide fra et felles prosjektkontor hos Nordic – Office of Architecture.

Prosjektet vil også ha et klart grensesnitt mot storbylegevakta som parallelt er under planlegging av Nordic og Cowi.

I tillegg vil prosjektet ha klare grensesnitt mot konseptfasen for Gaustad sykehus, som vil pågå parallelt. Nytt sykehus på Gaustad er beregnet til å koste 8,9 milliarder kroner.

Spent prosjektgruppe

Her er noen kommentarer fra prosjektgruppa:

– Vi er veldig stolte over å lede teamet som skal utvikle konseptet for et flott og fremtidsrettet sykehus på Aker. Med vår erfaring og veletablerte samarbeid innad i gruppen er vi godt rustet til å gjennomføre oppgaven. Vi ser frem til å utvikle et prosjekt til glede for både Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Oslos innbyggere. Vi har fått tildelt en fantastisk tomt med alle muligheter til å utvikles til et effektivt og helsebringende sykehus, sier Hanne Hemsen, arkitekt og partner i Nordic – Office of Architecture.

– Aker vil bli et svært viktig sykehus for mange av Oslos innbyggere. Vi ser frem til å utvikle et brukervennlig, bærekraftig og effektivt konsept, som gjør at Aker vil bli et fremtidsrettet sykehus med løsninger som vil leve i mange år. Vi skal bruke det beste av våre erfaringer fra noen av landets foregangsprosjekter innen helse- og sykehusbygg, som nytt Østfold sykehus og Stavanger Universitetssykehus, for å lykkes, sier Kirsti Engebretsen Larssen, leder for divisjon Bygninger i Cowi.

– Vi ser med stor forventning frem til å ta fatt på denne spennende oppgaven som planlegging og utvikling av nytt sykehus på Aker er. Vi vil bidra med våre fremste fagpersoner i tett samspill med oppdragsgiver Helse Sør-Øst og våre samarbeidspartnere i teamet med et klart mål om å levere det beste sykehuset for Oslos innbyggere, konserndirektør i Norconsult, Bård S. Hernes.

– Vi gleder oss til å ta fatt på den viktige oppgaven med å utvikle et helhetlig konsept for nytt sykehus på Aker i et sterkt tverrfaglig samarbeid. Gjennom plan- og utredningsarbeidet skal vi fokuserer på et gode sammenhenger mellom bygg og landskap slik at tomten disponeres optimalt for alle sykehusfunksjoner samtidig som kvaliteter i uteområdet ivaretas og utvikles på best mulig måte, sier Line Løvstad Nordbye, daglig leder i Bjørbekk og Lindheim.

– Med Aker sykehus åpner vi for nye perspektiver på hvordan man kan skape et både empatisk og effektivt helsebygg. Det gjør vi med et sterkt team av samarbeidspartnere, hvor vi sammen trekker på erfaring fra flere av Nordens største helsebygg. Vi ser derfor frem til at ta vårt gode samarbeide med inn i utviklingen av Aker sykehus, så vi sammen kan skape de beste rammer for morgendagens helsetilbud – til glede for Helse Sør-Øst og Oslos mange innbyggere, sier Torben Skovbjerg Larsen i AART.

– Vi gleder oss over å bli med på laget med utvikling av Aker som lokalsykehus for mange av Oslos innbyggere. Gjennom de siste 25 årene har vi bidratt med spesialkompetanse innen prosjektledelse ved utvikling av sykehus – vi ønsker å benytte våre erfaringer for å sikre riktig valg av prosjekt. Vi gleder oss videre sammen med prosjektgruppen å bistå Helse Sør Øst med en god rådgivning, sier Svein Petter Raknes i Metier OEC AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse