loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
HANDLER: Byrådsleder Raymond Johansen trenger bystyrets godkjenning for å kjøpe hele Hafslund. (Foto: CF Wesenberg)
HANDLER: Byrådsleder Raymond Johansen trenger bystyrets godkjenning for å kjøpe hele Hafslund. (Foto: CF Wesenberg)

Oslo kommune vil kjøpe Hafslund

/ 2017-04-26 09:29:41

Byrådsleder Raymond Johansen presenterte i dag en avtale som sikrer kommunen eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.

Forutsatt bystyrets godkjennelse, innebærer avtalen den største krafttransaksjonen som noen gang er gjennomført i Norge, skriver kommunen i en pressemelding.

Kontroll over arvesølvet

I tråd med byrådserklæringen skal Oslo kommune utøve et aktivt og godt eierskap som sikrer offentlig styring og drift av viktig infrastruktur. 

– Avtalen gir Oslo kommune kontroll over selve arvesølvet, som vil bidra til å sikre inntektene til Oslos innbyggere i generasjoner fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo kommune eier i dag E-CO energi (100 prosent) og Hafslund ASA (53,7 prosent).  Eierskapet har vært viktig og generert store økonomiske overføringer til Oslo kommune. Det har gitt økt frihet og mulighet til å realisere viktig velferd for byens innbyggere. Nå ønsker kommunen å styrke dette eierskapet.

Skal videreutvikles

I korte trekk innebærer byrådets forslag at Hafslund ASA tas av børs. Oslo kommune kjøper ut finskeide Fortum, som er den andre store eieren i Hafslund (34,3 prosent i dag), og minoritetsaksjonærene innløses. Oslo kommune vil da eie 100 prosent i Hafslund Nett og 90 prosent i Hafslunds produksjon av vannkraft. Hafslund Produksjon blir et datterselskap av Oslo kommunes heleide kraftselskap, E-CO energi. Sammenslåingen av disse selskapene styrker E-COs posisjonen som Norges nest største vannkraftsprodusent.

– Godt eierskap krever mer enn å sitte stille. Vi skal ikke bare beskytte, men også videreutvikle kommunens eierskap. Denne avtalen er en svært god løsning for Oslo kommunes innbyggere, klimamålene og fremtidige generasjoner, sier Johansen. 

Johansen understreker at offentlig eierskap over evigvarende naturressurser og viktig infrastruktur, samt rendyrkingen av Hafslund som et heleid nettselskap, er en helt sentral målsetting for byrådet. 

– Med full kommunal kontroll kan Oslo posisjonere seg med et stort nettselskap i Sør-Norge. Også innen vannkraftproduksjon oppnår vi betydelige stordriftsfordeler knyttet til kostnader, drift og investeringer ved å knytte Hafslund Produksjon til E-CO. Dette vil gjøre E-CO i stand til å spille en større rolle i utviklingen av norsk kraftbransje i årene fremover, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.

En grønn, industriell partner 

Samtidig slås Hafslund Varme og energigjenvinningsanlegget Klemetsrud AS, sammen. I det nye selskapet får kommunen inn Fortum som en industriell partner for det grønne skiftet. Disse selskapene hører naturlig sammen fordi Klemetsrudanlegget allerede i dag leverer varme til Hafslunds fjernvarmenett. Oslo kommune og Fortum vil eie 50 prosent hver i det nye selskapet.

Fortum eier i dag seks andre energigjenvinningsanlegg i Europa og har en klar strategi sirkulærøkonomi og grønt skifte i storbyer.

– Vi er glade for at Fortum vil bidra i det langsiktige arbeidet på Klemetsrudanlegget. Her skjer det viktig teknologiutvikling, som karbonfangstprosjektet, der Fortum har spisskompetanse. En sammenslåing av selskapene og en sterk industriell og grønn partner vil styrke selskapets muligheter for å bli valgt som nasjonalt testanlegg for karbonfangst, fortsetter Raymond Johansen.

Selger markedsdelen

For å skaffe kapital til å gjennomføre målsettingene, selges Hafslund Marked til Fortum. Hafslund selv har tidligere anbefalt salg eller børsnotering av sitt markedsselskap utfra kommersielle hensyn. Hafslund Marked driver primært med strømsalg.

Johansen understreker at salg av strøm til privat- og bedriftsmarkedet ikke er en naturlig oppgave for Oslo kommune. 

– Med denne avtalen sikrer vi offentlig eierskap til arvesølvet i kraftsektoren, stabile inntekter fremover, og får en strategisk partner som vil bidra til det grønne skiftet i Oslo, avslutter Johansen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee