loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
NYANSATTE: De nyansatte dam- og vannkraftingeniørene, fra venstre Stian Sandvær, Egil Andreas Vartdal og Are Kiel i Norconsult i Trondheim. Fjerdemann starter 1. desember. (Foto: Norconsult)
NYANSATTE: De nyansatte dam- og vannkraftingeniørene, fra venstre Stian Sandvær, Egil Andreas Vartdal og Are Kiel i Norconsult i Trondheim. Fjerdemann starter 1. desember. (Foto: Norconsult)

Etablerer vannkraftmiljø i Trondheim

/ 2018-11-22 09:30:14

Norconsult  ansetter fire nye fagspesialister og etablerer et eget energifaglig dam- og vannkraftmiljø i Trondheim.

Norconsult har fra tidligere et veletablert miljø for prosjektering av energi, kraftverk og damkonstruksjoner i Steinkjer.

Med etableringen av det nye fagmiljøet i Trondheim har Norconsult styrket sin kompetanse innen vannkraft og vassdragsteknikk i Midt-Norge. Til sammen har det nye fagmiljøet mer enn 50 års erfaring på fagområdet.

Tettere dialog med kundene

Etableringen av det nye fagmiljøet i Trondheim vil dekke et kompetansebehov som har vært etterspurt fra Norconsults kunder i regionen.

– Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen vannkraft, og det er svært gledelig at vi nå utvider vår tilstedeværelse i Midt-Norge til også å omfatte kontoret i Trondheim. Gjennom mange års erfaring har våre nye medarbeidere opparbeidet seg god kjennskap til mange av anleggene i regionen. Dette vil komme våre kunder til gode i form av sterk kunnskap om lokale forhold og enda tettere oppfølging av våre kunder lokalt, sier Anders Søreide, avdelingsleder for dam og vassdrag i Norconsult.

Tverrfaglige prosjekter

Med de nye ressursene på plass i Trondheim har Norconsult blant annet tilegnet seg kompetanse og gjennomføringsevne innen kraftverk, dammer (betong-, mur- og fyllingsdammer), erosjonssikring, kulverthydraulikk og generell hydraulikk, kostnadsberegninger samt usikkerhetsanalyse og fysiske modellforsøk i vassdragslaboratorium.

Fagmiljøet i Midt-Norge har nå NVE-godkjenninger i alle klasser som fagansvarlige på både fyllingsdam, betongdam og hydraulikk. Sammen med det øvrige vannkraftmiljøet i Norconsult og de mange kompletterende fagområder som allerede finnes i Midt-Norge, er Trondheimskontoret nå godt rustet til å lede og gjennomføre tverrfaglige vannkraftprosjekter.

250 ansatte i Trondheim

– Vi er glade for at vi nå har etablert et solid vannkraftmiljø ved vårt kontor i Trondheim, sier Øyvind Wanderås, direktør for Norconsults kontor i Trondheim.

Kontoret teller over 250 ansatte, innenfor mer enn 20 ulike fagfelt. Vi vet at vannkraftprosjekter krever innsats fra mange fagfelt, og er stolt av å kunne tilby komplett tverrfaglig prosjektering til våre kunder i Midt-Norge.

Norconsult ønsker å utvide fagmiljøet ytterligere og søker nå etter nye medarbeidere innenfor alle fagområder knyttet til vannkraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonsee