loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Roar Smelhus
Roar Smelhus, markedsdirektør i Hjellnes Consult, har skrevet masteroppgave om bærekraftige forretningsmodeller i byggebransjen. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

- En spennende tid for VVS-bransjen

Synnøve Prytz Berset / 2016-06-15 12:34:06

Roar Smelhus og Odd-Olaf Schei har skrevet master om innovasjon av bærekraftige forretningsmodeller. Nå ønsker de å dele kunnskapen for å bidra til en bærekraftig byggebransje.

– Helt konkret har vi sett på transformasjon av en tradisjonell til en bærekraftig forretningsmodell, sier Roar Smelhus, markedsdirektør i Hjellnes Consult, som har jobbet med bærekraftige løsninger i bygg i mange år.

– Lenge har utviklingen på dette området gått trått. Men nå skjer ting veldig fort, dette er en spennende tid for oss som jobber med grønn innovasjon i byggebransjen, sier Smelhus.

Masteroppgave

Nylig avsluttet han en treårig mastergrad. Oppgaven har han skrevet i samarbeid med Odd-Olaf Schei i Bellona. Smelhus sin master «Executive master of management» har vært sammensatt av tre deler: 1. Strategisk ledelse i BAE (Bygg, anlegg og eiendom) 2. Grønn vekst 3. Nyskapning og kommersialisering.

– I år ønsket vi spesielt å se på mulighetsrommet det grønne skiftet representerer, sier han.

Som en del av oppgaven har de gjennomført en stor undersøkelse hvor de blant annet fant at bransjen står ovenfor en masse barrierer i forhold til å gjennomføre det såkalt «grønne skiftet».

– Det vi trodde i utgangspunktet var at barrierene ville gå på kortsiktig lønnsomhet, mangelfullt samarbeid og kompetanse, samt begrensede insentiver til å dra i riktig retning, forklarer Smelhus.

Disse hypotesene ble bekreftet i undersøkelsen, men de fant også andre barrierer som kom tydeligere frem.

– Hvordan man skal overkomme disse barrierene er noe vi har jobbet med det siste året, men vi ser samtidig at markedet for grønne løsninger nå stadig går lettere.

Sju hovedfunn

I masteroppgaven har de kommet frem til sju hovedfunn som de kommer til å dele med næringen så snart sensuren har falt.

– Ønsket er å dele kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom slagordet @mulighetsrommet.

Et av hovedfunnene i oppgaven går på det å ta ansvar for verdikjeden. Ifølge Smelhus kan ikke selskapene holde på hver for seg, men ta et større ansvar for hele verdikjeden om man skal lykkes med grønn innovasjon.

– Byggebransjen står ovenfor store utfordringer, og VVS-bransjen er i en særstilling i forhold til å løse en del av disse. Vi ønsker å være med å bidra til den bølgen som må til for å få til en transformasjon i en bærekraftig retning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse