loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
BÅDE OG: Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening er fornøyd med kravet om minst 60 prosent energifleksibilitet, men mener også at utredningen endringen baserer seg på har noen svakheter.

Skjerper kravet til energifleksibilitet

Arne Kongsnes / 2016-07-01 12:16:05

Bygg over 1.000 m² skal dekke minst 60 prosent av varmebehovet med energifleksible systemer.

Det framgår av endringene i veiledningene til byggteknisk forskrift (TEK10), som Direktorat for byggteknikk (DiBK) publiserte i dag, 1. juli.

Helt presist heter det om bygninger med Bygning med over 1.000 m² oppvarmet BRA skal:

«I kapittel 14 om energi i TEK10 er veiledningen til § 14-4 om preaksepterte ytelser til energifleksible varmesystemer, endret. I veiledningen til annet ledd heter det nå at «Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014″.»

– Svært fornøyd 

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (Novap) er positiv til endringen i veilederen.

– Vi er svært fornøyd med at DiBK har valgt å øke andel for energifleksible systemer i nye bygg fra 50 til 60 prosent, sier han.

Han mener flere utbyggere ville valgt kun panelovner og varmtvannsberedere dersom 50 prosent ble stående.

– Med 60 prosent må alle utbyggere tilrettelegge for energifleksible systemer. Væske til vann og luft til vann varmepumper er normalt en svært god og lønnsom investering for større bygg.

Vann og luft mest aktuelt

I veilederen heter det nå:

«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. Krav om energifleksible varmesystem innebærer ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle varmebærerne vil være vann og luft.»

Asplan Viak har på oppdrag fra DiBK utredet konsekvenser av ulike valg av prosentsats i den preaksepterte ytelsen, men ikke gitt noen anbefaling.

Slik kommenterer senioringeniør Inger Grethe England i DiBK utredningen:

– Rapporten viser at kostnaden er tilnærmet den samme for 50 og 60 prosents andel fleksibelt varmesystem for kontorbygning og forretningsbygning. For boligbygninger er det nødvendig å gjennomføre ekstra energibesparende tiltak for å endre andel fleksibelt varmesystem fra 50 til 60 prosent uten økte kostnader for varmesystemet i byggets levetid.

LES MER: Rapporten fra Asplan Viak

DiBK har altså konkludert med 60 prosent, en skjerping fra 50 prosent, som lå i veilederen fra januar i år.

Ønsker enda bedre tall

Norsk Varmepumpeforening mener utredningen fra Asplan Viak har noen metodiske svakheter:

– Som vi poengterte i høringen til nye energikrav, er det ofte store avvik fra reell energibruk i reelle bygg mot de beregninger som gjøres i Simien under prosjektering. Siden Asplan Viak har fått i oppdrag å beregne ut ifra oppgitte lave energimengder, er det sannsynlig at blant annet varmepumpeløsninger i analysen fremstår som mindre lønnsomme i forhold til direktevirkende el/elkjeler enn det som ofte er tilfelle i reelle bygg, sier Hagemoen.

Han mener myndighetene nå må gå sammen med bransjen for å få fram bedre kunnskap om hva den reelle energi- og effektbruken er i forskjellige typer bygg.

– Med bedre tall vil det være lettere å foreslå hva slags løsninger og kombinasjon av løsninger som er gunstige i årene framover, sier Hagemoen.

Både Novap, Norsk Fjernvarme og flere andre aktører er med i et forskningsprosjekt, som skal utvikle et verktøy for å beregne reell effekt og energibruk i nye bygg. Prosjektet er ledet av Erichsen & Horgen.

– Dette prosjektet kan være et viktig bidrag, gitt at søknaden blir innvilget av Forskningsrådet. Både NVE og Enova er med på laget, og vi håper DiBK også vil bidra, sier Hagemoen.

LES OGSÅ: Stortinget vedtok 10. mai at de ønsker enkelte endringer i kravene til energiforsyning i TEK10

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse