loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Illustrasjonsfoto: Lindab

Ny utgave av NS3031

Synnøve Prytz Berset / 2015-12-02 14:50:50

En mindre revisjon av NS 3031 for beregning av bygningers energiytelse er ferdig revidert.

Markedet har etterspurt en samlet standard og denne 2014-utgaven konsoliderer alle tidligere rettelses- og endringsblader i et samlet dokument, melder Standard Norge.

I tillegg er det gjennomført mindre redaksjonelle endringer slik at standarden er oppdatert mot gjeldende Norsk Standard og andre referanser som er gitt i standarden.

Kompletterer

NS 3031 kompletterer også de europeiske standardene som er utarbeidet for bygningsenergidirektivet. Standarden er tilpasset for å dokumentere mot energikrav i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) og for å beregne energiytelse opp mot forskrift om energimerking av bygninger.

Bygninger med lavt energibehov fordrer også større oppmerksomhet omkring bygningers inneklimakvaliteter. Andre krav, for eksempel krav til god luftkvalitet, termisk komfort og tilgang til dagslys, må naturligvis kunne ivaretas med de samme forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for kontrollberegninger etter NS 3031.

Standardens kompleksitet og omfang tilsier at reglene i NS 3031 i praksis egner seg for et databasert beregningsverktøy.

Endringene

Endringene i denne utgaven omfatter i hovedsak:

  • Nye tabellerte verdier for virkningsgrader for varmesystemer i tillegg B;
  • Revidert tillegg H for temperaturvirkningsgrad og SFP i ventilasjonssystemer;
  • Ny ligning for totalt årlig netto energibehov som følge av revidert tillegg H, der varme til frostsikring av varmegjenvinner ikke lenger blir beregnet separat men inkluderes i beregningen av netto varmebehov til ventilasjon;
  • Revidert tillegg N for beregning av varmegjenvinning med avtrekksvarmepumpe.

Standarden er utarbeidet i Standard Norges komité SN/K 034 Bygningers energiytelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse