loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STORSATSING: Fra nyhetslanseringen i Simulatorsenteret på Remmen kunnskapspark. Her Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems og styreleder i NCE Smart Energy Markets og Dieter Hirdes, prosjektkoordinator Invade og direktør forskning og innovasjon i Smart Innovation Østfold.

Landet storprosjekt innen energi

Arne Kongsnes / 2016-08-11 08:59:20

Fem norske aktører får 68 millioner kroner fra EU til nyskapende energiprosjekt. Energiministeren gratulerer.

12 europeiske aktører, 5 av dem norske, er blitt tildelt det største norskledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet Invade tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er meget fornøyd:

– For å skape et bærekraftig energisystem for fremtiden i Europa er vi helt avhengig av å skape og ta i bruk slike innovative energiløsninger som dette prosjektet arbeider med. Forskning og teknologiutvikling er viktig for regjeringen. Dette viser igjen at norske miljøer kan hevde seg helt i den europeiske eliteklassen, sier han.

De norske partnerne er:

 • Smart Innovation Østfold
 • Lyse
 • Schneider Electric
 • eSmart Systems
 • NTNU

 

Tildelte midler er på 125 millioner kroner, hele 68 millioner går til de norske partnerne.

– Vi er svært stolte over å få tildelt et så stort energiforskningsprosjekt fra EU. Dette er en solid internasjonal anerkjennelse av vårt miljø og vår kompetanse, sier Dieter Hirdes, direktør forskning & innovasjon og prosjektkoordinator for Invade.

Ny teknologi utfordrer 

Invade vil legge grunnlaget for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper. Dette vil utfordre gamle teknologier og forretningsmodeller ved å utløse etableringer av nye, innovative aktører i markedet. Invade er resultat av politiske, miljømessige og markedsmessige prosesser, og tar sikte på å foreslå, teste og validere innovative energiløsninger i det europeiske kraftmarkedet.

Partnernes unike ekspertise innen energi, IT og teknologi, gir et solid utgangspunkt for tverrfaglig forskning, integrering av ulike teknologiske komponenter og utvikling av nye forretningsmodeller. Prosjektet involverer på en god måte næringsliv, akademia og sluttbrukerne, som sammen legger grunnlaget for å bringe et vellykket produkt til markedet. INVADE-plattformen vil basere seg på ny teknologi innen Big Data Analytics. Invade representerer også det første store resultatet av samarbeidet mellom 41 aktører innen energi, teknologi, akademia og offentlig sektor i et nasjonalt senter for energiinformatikk.

– Invade går i spissen for innføringen av banebrytende IT-systemer i energibransjen, sier Jørgen Kildahl, tidligere toppleder i Statkraft og E.ON SE.

– Endelig er vi på vei til å se løsninger som vil være i stand til å løse svært komplekse problemer som tradisjonelle systemer hittil ikke har klart å håndtere, sier han.

Største energiprosjekt  

Prosjektet er det nest største norskledede prosjektet i hele Horisont 2020, og det største innen energi. Av en total tildeling på 125 millioner går altså 68 millioner til norske prosjektpartnere som alle er tilknyttet ekspertisesenteret NCE Smart Energy Markets.

Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkt (NCP) for Horisont 2020 Energi, Tor Ivar Eikaas, har fulgt søknadsprosessen tett med råd og veiledning:

– Vi gratulerer Smart Innovation Østfold for nok en vellykket søknad til Horisont 2020. En seiglivet myte om at man ikke kan lykkes med søknader med for stor andel til norske aktører bør nå være avlivet; for andre gang lykkes Smart Innovation Østfold som koordinator i en søknad hvor mer enn 50% av midlene går til norske aktører. Invade vil være et viktig bidrag for å realisere de felleseuropeiske utfordringene innen smarte nett og energilagring, inkludert energiinformatikk og nye forretningsmodeller.


Fakta om de norske deltakerene

Smart Innovation Østfold AS er en forsknings- og innovasjonsbedrift med 24 ansatte som leder NCE Smart Energy Markets-klyngen. Hovedforskningsområder er Smart energi, Smarte byer og digitalisering. Selskapet har siden 2009 initiert og deltatt i over 20 forsknings- og innovasjonsprosjekter med en samlet budsjettramme på over 450 millioner kroner.

eSmart Systems AS er et teknologiselskap som har utviklet en kraftig og skalerbar systemplattform som kan motta, behandle, analysere og visualisere store mengder data i sanntid. Selskapet ble startet i 2012 av et svært erfarent team som tidligere har stått for noen av Norges største IT-eksporter, som leveringen av Californias kraftbørs, California Power Exchange. Siden 2012 har selskapet hatt en kraftig vekst og består i dag av 50 ansatte med kontorer i Halden, London, San Francisco og Singapore.

Lyse AS er et norsk konsern som opererer innen områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland, og har blitt en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som en nasjonal aktør innen fiberbredbånd.

Schneider Electric Norge AS er globalt ledende innen energihåndtering og automatisering, og hadde i 2015 en omsetning på 27 milliarder euro. Selskapet har 160.000 medarbeidere betjener kunder i mer enn 100 land. Schneider Electric har vært i Norge siden 1977 og har i dag cirka 600 ansatte lokalt samt en sterk markedsposisjon i flere markedssegmenter. Viktige satsingsområder er akvakultur, olje og gass, transport, næringsbygg og bolig.

NTNU er Norges største universitet med rundt 6700 ansatte og 39000 studenter. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og driver forskning og utdanning innen de fleste fagområder. To NTNU-miljøer er partnere i prosjektet: Institutt for elkraftteknikk og det humanistisk-samfunnsvitenskapelige energiforskningsmiljøet ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier med kompetanse innen sluttbruk og implementering av smarte nettløsninger. Energi er NTNUs største tematiske satsingsområde innen forskning.

Fakta om prosjektet

 • Prosjektet har oppstart i 4. kvartal 2016 og varer i 3 år.
 • 12 europeiske aktører med ekspertkompetanse innen IT, smart energi og teknologi.
 • Invade skal løse køproblemene i det europeiske strømnettet, slik at mer fornybar energi kan mates inn i strømnettet og at forbrukstopper kan utjevnes ved bruk av store og små batteripakker i strømnettet og hos sluttkundene. Også bruk av elbiler til lagring og som fleksibilitetsreserve skal utvikles i prosjektet. På denne måten vil energiselskapene slippe dyre investeringer i utvidelse av strømnettet, noe som vil komme forbrukerne til gode i form av lavere strømpriser.
 • Alt dette skal styres av Invade – IT-plattformen som baserer seg på ny teknologi innen Big Data Analytics. Denne plattformen vil bli integrert med eksisterende infrastruktur og systemer ved pilotområdene i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.
 • Prosjektet skal integrere ulike komponenter slik som fleksibilitetsstyringssystemer, energilagringsteknologi og elbilteknologi for å legge til rette for helt nye forretningsmodeller i energibransjen.
 • Storskala pilotprosjekter i fem europeiske land: Pilotene vil bli validert gjennom storskala demonstratorer ved hjelp av mobile, distribuerte og sentraliserte anvendelsesprosedyrer. En integrasjon av transportsektoren vil skje gjennom pilotene i Norge og Nederland, som er de to land i verden med høyest andel av elbiler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee