loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Dette er Årets Varmepumpekommune

Jan Erik Røine / 2016-03-09 07:35:49

Vinneren av Årets Varmepumpekommune er Kongsberg kommune.

Hvert år kårer Norsk Varmepumpeforening Årets Varmepumpekommune. Formålet med prisen er å løfte frem konsepter, prosjekter og personer som har bidratt positivt for å fremme bruk av varmepumper.

Årets vinner ble Kongsberg kommune som gjennom bruk av energisparekontrakt (EPC) har vist at det er mulig for kommuner å gjennomføre mange energitiltak i løpet av en kort tidsperiode. Samtidig har de faset ut fossil energi i en rekke kommunale bygg.

14 bergvarmeanlegg

Da kommunen vedtok sin energi- og klimaplan ble det satt som mål at energibruken i egne bygg skulle reduseres med 3 GWh. Kommunen har gjennomført flere prosjekter med fokus på energi. Blant disse kan nevnes energikartlegginger, investeringer i ENØK-tiltak, bygging av skoler etter passivhusstandard og konvertering til fornybare oppvarmingsløsninger. Kongsberg kommune satte i 2013 i gang et EPC-prosjekt hvor de største tiltakene var 14 bergvarmeanlegg i kommunens største bygninger. EPC-prosjektet omfattet 36 bygg på 70.000 m2. Ved å benytte energisparekontrakten vil kommunen ha nedbetalt investeringene i løpet av få år.

Mange kommuner setter ikke i dag av nok penger til energieffektiviseringstiltak i sine bygg – selv om analyser viser at slike investeringer kan være svært lønnsomme. Innen 2020 har myndighetene som mål at all bruk av fossil fyringsolje skal fases ut. Kongsberg kommunes bruk av EPC kontrakt bør derfor være til stor inspirasjon for mange andre kommuner.

Korte fakte:

  • I alt er det installert 36 varmepumper som del av EPC-prosjektet.
  • 25 væske til vann, 9 luft til vann og 2 luft til luft.
  • Det er boret 14 brønnparker fra 4 til 15 brønner på mellom 250 – 300 meter.
  • I alt ble det boret over 30 km med energibrønner i prosjektet!
  • EPC-kontrakten med Norsk Enøk og Energi på 46 millioner kr
  • Prosjektet har fått 4,8 millioner kr i støtte fra Enova
  • Tilbakebetalt på 11 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse