loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SPENNENDE PROSJEKT: Nye Horten VGS er et ambisiøst byggeprosjekt sentralt i Horten. Bygget skal bestå av to bygnings­kropper med atrium imellom og en omkringliggende park. Flerbrukshall og Hortenhallen ligger like ved. (Illustrasjon: LINK Arkitekter AS / LINK Landskap)

Arnkell Petersen: – Innovasjon er ikke en kvalitet i seg selv

Synnøve Prytz Berset / 2016-09-27 08:30:18

– Nye Horten VGS er ikke et godt prosjekt fordi det er spekket med uprøvde løsninger, men fordi vi har kombinert kjente elementer og teknikker i en bygningskropp på en optimal måte.

Det sier seksjonsleder for energi og inneklima Arnkell Petersen i Erichsen & Horgen, som sammen med Veidekke Entreprenør er tildelt oppdraget med å bygge nye Horten videregående skole.

Etter en omfattende anbudskonkurranse har Vestfold fylkeskommune bestemt seg for hvem som skal bygge den energiambisiøse nye Horten videregående skole: Totalentreprenøren Veidekke Entreprenør, rådgiverselskapet Erichsen & Horgen, Link Arkitektur, Sweco, Gran VVS, Alt Installasjon m.m.

Ifølge Petersen var det en uvanlig konkurranseform som ledet fram til seieren:

– 1. september 2015 startet vi første fase av konkurransen, og i slutten av juni i år vant vi. Formell kontraktsinngåelse foregår etter godkjenning i Vestfold Fylkeskommune, sier han.

Flere runder

Anbudskonkurransen startet med en prekvalifisering av totalleverandører bestående av totalentreprenør, arkitekt, tekniske rådgivere og tekniske underentreprenører.

– Fem team ble prekvalifisert og gikk videre til en skisseprosjektfase, forklarer Petersen.

I denne fasen ble teamene bedømt på kvalifikasjonskriterier; arkitektur, pedagogikk og samfunn, funksjonalitet, samt energi og miljø.

– Fra skisseprosjektfasen kom tre videre, for så å gå inn i en ny prosjektfase med ny evaluering basert på en konkurranse om å levere et komplett forprosjekt vurdert på kvalitet og pris. Her inngikk igjen; arkitektur, pedagogikk og samfunn, samt tekniske kvaliteter inn i vurderingsgrunnlaget.

Arnkell_Petersen_2

TVERRFAGLIG: – Et optimalt bygg finnes i krysningspunktet mellom mange funksjonskrav, og når man starter tidlig er sjansen for at man finner et godt krysningspunkt mye større, sier Arnkell Petersen i Erichsen & Horgen, som sammen med Veidekke Entreprenør har vunnet anbudskonkurransen for bygging av nye Horten videregående skole.

Høyt ambisjonsnivå

Utgangspunktet i prosjektet var en tomt i Lystlunden Nord sentralt i Horten som Vestfold Fylkeskommune stilte til disposisjon. Teamene fikk oppgitt rom- og funksjonsprogram med bestemte kriterier som skulle oppfylles, visjonsbok og prosjekteringsanvisninger.

– Så skulle gruppen samarbeide om å utforme et prosjekt hvor ambisjonsnivået var og er veldig høyt, sier Petersen og utdyper:

Bygget skal produsere mer energi enn det bruker, med et overskudd på 2 kWh per m2 per år. Det skal ha 40 prosent klimagassreduksjoner sammenlignet med et referansebygg. I tillegg skal bygget merkes som Breeam – Excellent.

– Alt dette fører til at man må designe prosjektet annerledes helt fra starten, forklarer Petersen.

Tett samarbeid fra dag 1

De ambisiøse kravene innebar altså at alle i teamet måtte jobbe mye tettere helt fra første dag for å sørge for at selv bygningskroppen ble tverrfaglig.

– I andre prosjekter har ofte arkitekten låst en ide hos byggherre eller entreprenør før vi får komme til. Vi har da muligheten til å kna litt, men det er ikke ofte vi har muligheten til å gjøre drastiske endringer på bygningskroppen, sier han og legger til:

– Et optimalt bygg finnes i krysningspunktet mellom mange funksjonskrav, og når man starter tidlig er sjansen for at man finner et godt krysningspunkt mye større. Da kan man designe bygg som er energieffektive, har gode dagslysforhold, ikke for mye blending, lavt klimagassutslipp, mulighet for lokal energiproduksjon og godt termisk inneklima.

Og det er bare noen av de tekniske kravene. Utover det kommer alle slags hensyn; som funksjonalitet, pedagogikk, adkomst, rømning med mer.

– Skal alle kravene telles opp blir listen uendelig. Men jobber man helt fra starten av og har aktører som ivaretar de forskjellige hensyn, og har respekt for objektet man lager og ikke bare fokuserer på sitt eget fag, da har man muligheten for å kna fram et veldig godt prosjekt. Dette krever ydmykhet og åpenhet fra alle de involverte, sier Petersen.

I konkurransens siste evaluering ble teamet vektet 50 % for pris og 50 % for kvalitet.

– Vi er veldig stolte over at vi skåret full pott på kvalitetskriteriene i den siste evalueringen. Det viser at vi klaffet nær optimalt med forventningene til både brukerne og fylkeskommunen, som jo er de som skal evaluere, drifte og betale for bygget.

Overvurdert innovasjon

– Har dere planlagt å bruke noen nye, innovative løsninger i bygget?

– Jeg opplever at innovasjon, helt frittekning, blir overvurdert som et kvalitetskriterium. Vi har ikke gjort noe, ingen enkeltkomponent, som ikke er blitt gjort før, sier Petersen.

Han understreker at dette ikke er et godt prosjekt fordi det er spekket med uprøvde løsninger, men fordi de har kombinert kjente elementer og teknikker i en bygningskropp på en optimal måte; foredlet eksisterende komponenter og systemer mot et optimum.

– Når det er sagt kan jeg godt trekke frem flere elementer som er svært uvanlige i norske bygg, som kanskje omtales som innovative, men som jeg opplever mer som foredling, sier Petersen, og lister opp:

Uvanlige VVS-elementer

– Høytsittende, manuelle åpningsbare vinduer, slik at brukerne kan lufte. Fordi de er høytsittende har luften en tendens til å klebe til taket og man får god luftfordeling med lite risiko for trekk.

– Som ventilasjonsprinsipp har vi brukt fortrengningsventilasjon fra himling basert på de svenske ventilene Air-Son, og slik får vi en god ventilasjonseffektivitet uten for store sjenerende nærsoner som beslaglegger gulvareal/bruksareal.

– Og så bruker vi et gulvvarmeanlegg. Til forskjell til vanlige anlegg utetemperatur-kompenseres turtemperaturen så aggressivt som mulig slik at gulvvarme kjører med høy vannmengde til ethvert tidspunkt. Driftsbetingelsen for varmepumpen styres av denne og slik får vi en svært høy virkningsgrad på årsbasis. Årsgjennomsnittlig produksjonsvirkningsgrad inklusiv spisslast er beregnet til ~5, imens et vanlig anlegg ofte ligger ned på 2-tallet eller de lave 3-tall. Prisen vi betaler for dette er mer pumpeenergi, men summa summarum så går regnestykket opp.

– Varmepumpen er basert på energibrønner som bores i fjell. Brønnparken brukes til frikjøling av både ventilasjonsluft og gulvvarmeanlegget, på denne måten leveres frikjøling til hvert enkelt rom etter behov.

– Vi har en CO2-basert varmepumpe til å produsere tappevann. Slik kan vi produsere alt tappevann med høy systemvirkningsgrad, noe som ikke er mulig med vanlige varmepumper.

– Taket i atriet, som binder sammen de to bygningsdelene, benytter ETFE-folie i stedet for glass med hensyn til å redusere vekt, øke dagslys i rom som tilgrenser atriet og forenkler fremdriften på byggeplass. Dette er en løsning Erichsen & Horgen og Veidekke har brukt i blant annet Thor Heyerdahls VGS tidligere og har god erfaring med.

Solceller kommer for fullt

Når det gjelder energiproduksjon undersøkte de flere forskjellige alternativer og valgte til slutt å benytte kun høyeffektive solceller.

– Først og fremst fordi vi allerede hadde et stort anlegg for å levere termisk energi, og bidrag fra solfangere passer dårlig inn i prosjekt konseptet. Solceller er enkelt å arbeide med, er robuste – de har forholdsvis lang levealder, og er en etter hvert kjent «tradisjonell energikilde», sier Petersen.

– Tror du solkraft kommer til å ha en sentral posisjon i fremtidens energimarked?

– Absolutt, det er bare spørsmål om tid før kost/nytte effekten av solceller blir slik at de blir en naturlig løsning i alle bygg. Utviklingen i effektiviteten til solceller og metoder for lokal lagring av strøm, i takt med fallende kostnader for dette, vil i en overskuelig framtid endre rammebetingelsene for slike anlegg.

Klimagassutslipp

Noe annet de har jobbet veldig mye med i prosjektfasen er klimagassutslipp. De valgte blant annet å gå for et bæresystem basert på resirkulert stål, dekker av heltre og stenderveggsfasader av tre.

– Det er et veldig uvanlig valg, men ble tatt i henblikk på å redusere klimagassbelastninger samtidig med at det var fokus på robusthet, fleksibilitet, kostnad, akustikk, modulbredder og unngå sprang i dekket, sier han.

Utover de ovenfornevnte valgene består prosjektet av mange kjente elementer fra passivhussjangeren; gode kuldebrosløsninger, tett og god klimaskjerm, optimalisert-sentraliserte aggregater, utvendig solskjerming og så videre.

Inneklima i førersetet

Horten_vgs_4_nett

HAR VEKTLAGT INNEKLIMA: Brukerverdi, vedlikehold og drift har vært sentralt i planleggingen av nye Horten VGS. (Illustrasjon: LINK Arkitektur AS / LINK Landskap)

Den nye skolen kommer til å ha et bruttoareal på omkring 18.000 m2 og dimensjoneres for 1200 elever.

– Hvordan vil brukerne oppleve bygget?

– Det beste må være om vi kan lage et klimavennlig og energieffektivt bygg som fungerer like godt som andre bygg uten kompliserende elementer for drift eller brukerne, sier Petersen.

Han understreker at man ikke kan bygge en videregående skole for energisystemet; brukerverdi, vedlikehold og drift må vektlegges mest.

– Vi har hatt fokus på enkle, robuste, driftssikre, energioptimale og konkurransedyktige løsninger. Inneklimaet og dagslysforhold er i førersetet.

Detaljprosjekteringen av nye Horten VGS starter nå i høst, med byggestart i januar og forventet ferdigstillelse i mai 2019.

Ett svar til “Arnkell Petersen: – Innovasjon er ikke en kvalitet i seg selv”

  1. Gode tanker, Arnkell. Innovasjon og nytenkning er positivt, men ikke for innovasjonens egen skyld. Uten innovasjon hadde vi ikke fått dagens energibesparende viftehjulsdesign og behovsstyrt ventilasjon, men all innovasjon er ikke nødvendigvis god innovasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse