loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STRØM I SOLNEDGANG: NVE varsler at strømprisen kan bli enda høyere til vinteren. (Ilustrasjonsfoto: Shutterstock)

Nå koster strømmen 1 krone

Arne Kongsnes / 2016-11-03 13:46:36

Bor du i en enebolig i Oslo, betaler du nå totalt 1 krone for hver kilowattime du bruker. I vinter kan strømprisen bli enda høyere.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at framtidsprisene for kraft i Norge steg videre i løpet av oktober. Prisen for kraft i 1. kvartal 2017 ventes å stige med om lag 10 øre(eksklusiv moms).

Hvor mye vann det er i magasinene gir gjerne en pekepinn på hvilken retning det bærer med strømprisen.

NVE skriver: «Magasinfyllinga i Midt-Norge er nå nær historisk minimum (måleperiode 2002-2015). Dette medvirker til høyere strømpriser. I enkelte timer i forrige uke var kraftprisen over 60 øre/kWh.»

Dyrere strøm motiverer

Fagsjef Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen er ikke lei seg for økte strømpris:

– Lave strømpriser ødelegger forbrukeres motivasjon for å spare strøm. Høyere strømpriser vil kraftig øke motivasjonen for energieffektivisrende tiltak: Bedre vinduer, bedre isolering, oppgraderte tekniske løsninger som ventilasjonsgjenvinning og varmepumper, sier han.

Han mener mediene ofte feilaktig viser til strømpriser på 20-30 øre.

– Nå tilbyr flere selskaper felles faktura for strøm og nettleie, det gjør det enklere for forbrukerne å se hele prisbildet, sier Knudsen.

På vegne av VVS-foreningen har han i mange år holdt foredrag Norge rundt om energisparing. Inntrykket hans er klart:

– Forbrukere flest svarer feil når du spør dem om hva de betaler totalt for strømmen.

Oslo i dag: 1 krone per kWh

Du må se på hele regnestykket når du skal beregne hva du betaler, altså strømpris, nettleie, merverdiavgift og andre avgifter.

For å få strøm til ditt hus må du ha to avtaler: En avtale om kjøp av strøm som du inngår med valgfri strømleverandør, og en avtale om nettleie. Den dekker kostnadene ved å transportere strømmen fram til forbrukeren.

Slik ser regnestykket ut for en enebolig i Oslo med et årlig forbruk på 20.000 kWh i dag (3. novemeber):

Strømpris 51,04 + nettleie 48,85 øre = 99,89 øre 

I Oslo er Hafslund nettleverandør. Nettleien for privatkunder inkluderer merverdiavgift på 25 prosent, påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk strøm på 16,00 øre/kWh.

NB! Strømprisen i regnestykket følger børsen Nord Pool time for time. Spot/innkjøp gir store prissvingninger, men gir normalt lavest strømregning for året under ett. Du kan bytte strømleverandør når du vil. Husk å opprette avtalegiro eller efaktura da prisen ellers blir vesentlig høyere. Flere leverandører tar også et påslag på spotprisen eller et månedsgebyr.

LES MER: Sjekk totalprisen for din strøm her

Smarte strømmålere innen 2019

Her er utdrag av NVEs beskrivelse av de nye AMS-målerne:

  • Alle strømkunder i Norge får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk og -priser, og legge til rette for nyttige tilleggstjenester.
  • De nye målerne inngår i «Avanserte Måle- og Styringssystemer» (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.
  • Målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.
  • De nye målerne har toveis kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik informasjon vil kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.
  • Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet, men nettselskapene kan ikke nekte andre tjenesteleverandører å tilby kundene styrings- og informasjonstjenester.
  • Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse