loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme.

- Hva mener de med monopol?

Jan Erik Røine / 2016-05-18 12:42:19

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme svarer Boligprodusentene.

Vi er motstander av at staten gir en bransje monopol på oppvarming av boliger og mener dette er en sak for ESA, uttalte administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til Norsk VVS etter at Stortinget vedtok å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift.

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme rister på hodet av monopol-anklagene.

– Det er EL-bransjen som er den dominerende aktøren i det norske oppvarmingsmarkedet. Jeg forstår ikke hva de mener med monopol, sier Mellvang-Berg som heller ikke forstår Boligprodusentenes ønske om å engasjere ESA.

ESA behandlet en lignende sak i 2014. Da var det Norsk Teknologi som, med tilnærmet samme argumentasjon som Boligprodusentene, klagde inn de tidligere energikravene i TEK til ESA.

Klagen ble avvist og saken, som du kan lese mer om her, ble lukket.

Hemmelige tall

I et forsøk på å få politikerne til å lytte til foreningens argumenter før avstemmingen i Stortinget 10. Mai, sendte Boligprodusentene ut en pressemelding hvor det ble hevdet at de foreslåtte endringene ville gjøre en 60 m2 leilighet 100 00 kroner dyrere.

Norsk VVS har bedt om innsyn i tallene til Boligprodusentene. Ønsket ble avvist av administrerende direktør Per Jæger.

Norsk Fjernvarme har også bedt om å få se regnestykket Jæger brukte i pressemeldingen som ble gjengitt i en rekke store medier.

– Det er ikke bra at vi må etterspørre redelighet og tall. Nå har vi fått et regnestykke fra Boligprodusentene, men vi får ikke lov til å gå ut med det. Vi mener at debatten må være åpen.

– Vi ønsker dialog om gode løsninger og så må Boligprodusentene bli flinkere til å se etter innovasjonen i vvs-bransjen. Boligkjøperne bør få tilgang til de beste løsningene sier Mellvang-Berg.

2 svar til “– Hva mener de med monopol?”

  1. Jeg kjenner ikke den formelle fagbakgrunnen til Mjellvang Berg, men skal likevel nevne den vesentligste «monopolbrikken» til norske fjernvarmeleverandører. De selger «lunka vann» til samme eller høyere pris en el. kraft. Vi snakker da om energikvalitet, eksergi – anergi. Det er åpenbart for folk flest at «lunka vann» ikke har samme energikvalitet som norsk el. kraft. Slik sett har prisingen på fjernvarme ikke noe med prisen på el. kraft for nettleie og børspris. Fjernvarmeprisen bør være vesentlig lavere, ca. 60% av kost for nett&el. Det paradoksale i dette bildet er at fjernvarmeselskapene legger nettleien for el. kraft fastsatt av NVE i et monopolmarked til grunn for «ledningsleie» for fjernvarme. På samme måte avregnes fjernvarmen til NordPool Spot pris for el. kraft med et påslag som ligger over el. kraft. I tillegg krever de tillegg for FDV-kostander som de mener byggeier sparer ved å unngå lokal energisentral.Sagt med andre ord de selger Folkevogner til Rolls Royce priser. Fjervarmeleverandørene søker konsesjon og tilknytningsplikt basert på oppkonstruerte «samfunnsøkonomiske» kostnader for etablering. Deretter har NVE ingen overvåking av de faktiske kostandene som normalt ligger vesentlig høyere enn i de omtalte konsesjonssøknadene. Dvs forutsetningene for tildelt konsesjons er egentlig ikke tilstede. De spiller da ingen rolle da anleggene er bygget ut før dette kan avsløres. Et annet fenomen er at det enkelte fjernvarmeselskap selv regner ut CO2 belastningen for sine anlegg fra det tidspunktet de selv finner for godt, selvfølgelig uten å ta med anleggsfasen og belastning under drift med tilgang på brensel. Ikke overraskende fikk bransjen også endret prNS3100:2009 for CO2-belastningen for norsk fjernvarme på 231 gram CO2/kWh, men nordsjøgass har 180gram CO2/kWh. Som sluttsats kan Mjellvang Berg sjekke historien bak Eidsiva sin fjernvarmesatsing i Mjøsregionen der de nå har energimonopol. Eidsiva oversmurte først energiministeren i SP for å påvirke biosatsing og oppnå monopolkonsesjon. De lyktes ikke helt med 100% monopolkonsesjon og gikk da til attakk på NVE med en advokathær for å fravriste en annen aktør mottatt konsesjon. Da de ikke lyktes med dette brukte de sin «kapitalmakt» og kjøpte opp den brysomme¨konsesjonsvinneren på Gjøvik og gjennomførte i ettertid sin opprinnelige plan i egen konsesjonssøknad. Historien viser med all tydelighet at fjernvarmen i Mjøsregionen er etablert på uærlige premisser uten at vårt samfunnsapparat reagerer, det være seg NVE eller landsprofilerte politikere. Er det fordi våre styrende organer i ren magisk og beste mening sier tror at dette er bra for samfunnet i egen mangel på grunnleggende kompetanse eller av ren og skjær dumskap.

  2. Leif Amdahl sier:

    Ser at Per Jæger har vært ute på handel. De prisene han refererer må etter all sannsynlighet innbefatte mer enn bare et varmesystem. Er det en begrepsforvirring ute og går? For VVS-bransjens aktører er begrepet vannbåren varme en entydig benevnelse. På utsiden av bransjen synes det ikke å være så. Prisen på et komplett varmesystem med vannbåren varmedistribusjon varierer avhengig av valg av varmekilde. Nevner i fleng fjernvarme, bioenergikjel, varmepumpe, olje- eller gassfyrt kjel, ev. solvarme.
    Tror nok hr Jæger har fått med mer enn varmesystemet når han betaler Kr 100.000 for et anlegg til 60m2 gulv. Du har nok fått med en varmepumpe på kjøpet, og det er jo ganske råflott i en så liten leilighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse