loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
NYE MULIGHETER: Anders Johansen (t.v) og Morten Sandvik i GK – her er begge i Bodø – tror på nye markedsmuligheter med selskapets nye varmepumpeteknologi.

Ny teknisk løsning kutter kostnader

/ 2016-09-26 08:15:05

GK mener ny sammensetning av eksisterende varmepumpeteknologi forkorter nedbetalingstiden for sluttbrukere med mange år.

– Hittil har vi levert rundt 20 varmepumper her i Nord-Norge i størrelsesorden 30kW – 350kW avgitt varmeeffekt. Vår systemløsning passer godt i bygg med høy temperaturprofil. Vi har levert til barnehager, skoler, sykehjem, idrettshaller og næringsbygg.

Det sier prosjektutvikler Anders Johansen i GK Kulde i en samtale i forbindelse med VVS-foreningens besøk hos Brødrene Dahl i Bodø.

Fikk tillit i Narvik

Det hele startet for tre år siden da GK Inneklima AS vant en krevende kontrakt som skulle sikre kommunen garantert lavere energiforbruk. Energibesparelsen skal finansiere tiltakene slik at de er nedbetalt innen cirka fem år. Den største leveransen har vært til Mjølner Stadion i Narvik.

– Dette tiltaket alene skal garantere kommunen en innsparing i energibruken på drøyt 700.000 kWh, sier Bodøs avdelingsleder på byggautomasjon, Morten Sandvik.

GK Bodø varmepumpeNY LØSNING:  Spesialtilpasset DX-fordamper. Støysvake EC-vifter, behovsstyrt elektrisk avrimning, 6mm finneavstand, overdimensjonert areal og ferdig påmontert ventilkit bestående av blant annet elektronisk stepperventil. God korrosjonsbehandling. Fargen/RAL-koden tilpasser vi bygget der fordamper skal stå.

For mange svakheter

GK så på hva som var vanlig å levere som luft/vann varmepumper og konkluderte med at alle produsenter stort sett var like. Den typiske produsenten er gjerne italiensk og produktet er ofte en modifisert isvannsmaskin med R410A som kuldemedium, scroll kompressorer og fireveisventil. I tillegg har de gjerne en egenutviklet regulator beregnet for en rekke applikasjoner slik at de er svært krevende å programmere.

– Manualen er gjerne på 300 sider med litt dårlig engelsk. Vi så for oss at det ble kostbart å reise fra Bodø til Narvik for så å bla i en sånn, flirer Anders Johansen.

Produktene har rett og slett mange svakheter.

KISS

GK ville ha et produkt som var enkelt og driftssikkert samtidig som de var sikre på energibesparelsen.

KISS er en forkortelse GK liker: Keep It Simple, Stupid. Einstein hadde en litt annen variant: «Make everything as simple as possible, but not simpler».

– Vi satte oss ned rundt møtebordet og begynte å diskutere, Morten og jeg, og ble enige om hvordan vi skulle standardisere leveransene. Kuldeprosessen hadde jeg ansvaret for. Integrasjon, styring og overvåkning av anleggene hadde Morten ansvaret for. Begge deler er like viktig for å lykkes.

Slik fungerer det

Til et typisk 80/60°C-vannbårent varmesystem i eksisterende bygg leverer vi en luftkjølt fordamper med 6 mm finneavstand, overdimensjonert areal (ift Norsk kulde- og Varmepumpenorm), EC-vifter, elektronisk stepperventil til væskeregulering, behovsstyrt elektrisk avriming og god korrosjonsbehandling av finner og casing. Vi tar ut dimensjonerende effekt på delta_T_inn på 6K. Ekspansjonsventilens settpunkt på overhetning er 3K. Alle relevante parameter er tatt opp på byggets SD-anlegg. Energimålere er en selvfølge på våre varmepumpeinstallasjoner.

Kompressoraggregatet plasserer vi i teknisk rom. Dette medfører at vi flytter støykilden innendørs, samt at vi slipper å frostsikre vannrør. Vi bruker semihermetiske Bitzer stempelkompressorer og sørger for at vi har god kapasitetsregulering, gjerne 15-100%, og gjerne med frekvensomformer. Vi leverer varmen direkte i vannbåren krets, via overdimensjonert platevarmeveksler, foran byggets el- eller oljekjel, altså i felles returledning. Vi bruker typisk R134a som kuldemedium hvilket gir oss et fantastisk stort driftsområde. Dette gjør at vi ikke har behov for å mengderegulere vannstrømmen i systemet. Vi er ikke avhengig av å ha lav returtemperatur, tvert imot ønsker vi stor flow i systemet. Vi tilrettelegger for så lav tur- og returtemperatur som mulig i bygget ved å utekompensere turtemperatur og sørge for så stor flow som mulig og så jevnt temperaturtap som mulig på alle varmekursene.

– Enklere kan det ikke gjøres, sier en engasjert Anders Johansen.

– Nå ønsker vi å garantere energibesparelse til flere byggherrer. Resultatene så langt ser veldig bra ut. Forventet levetid med moderate servicekostnader er 15-20år. Dette kan vi si med stor grad av sikkerhet for det er akkurat de samme komponentene som vi har brukt i kjøl- og fryseapplikasjoner i alle år. Service og vedlikeholdskostnadene forsøker vi å holde så lave som mulig, men vi ønsker å følge opp anleggene og lovverket pålegger anleggseier f-gasservice. Alle kunder bør tegne en serviceavtale.

Nedbetalt på fem år

I de aller fleste tilfeller garanterer GK for fem års nedbetalingstid.

–Det skal være fullt mulig. Da er vi avhengig av flinke og fornøyde teknikere og montører, gode systemløsninger og gode innkjøp. Og en arbeidsgiver som gir oss tillit. Luft er en glimrende varmekilde i stort sett hele Norge, men spesielt langs kysten og spesielt i Nord-Norge. Nærmere 300 fyringsdøgn og årsmiddel på 4-5°C. Vi trenger ikke bore etter varme! Det er spennende og meningsfylt å jobbe med energisparing og vi er stolte av å jobbe i GK, sier de to.

GK Bodø skjema 761 SD-ANLEGGET: Slik ser en typisk varmepumpeleveranse ut i SD-anlegget til sluttbruker når det er levert fra GK Inneklima AS.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee