loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Vi tror at flere og flere byggherrer ser verdien av fremtidsrettet og energieffektiv oppvarming og kjøling gjennom varmepumper og håper at veilederen blir såpass god at den tilrettelegger for dette, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Nye energikrav: - Spent på veiledere

Synnøve Prytz Berset / 2015-11-20 11:31:11

– Vi i varmepumpebransjen må se på endringene som et stort mulighetsrom for oss, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

NOVAP ser i utgangspunktet lyst på fremtiden for varmepumpebransjen i Norge.

– Men djevelen ligger i detaljene, og vi er veldig spent på om det kommer nye veiledere, sier daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) Rolf Iver Mytting Hagemoen.

Veileder

I forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) står det blant annet at man for bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha: energifleksible varmesystem og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

– DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) jobber med en veileder som skal beskrive hva som ligger i dette. Vi ønsker å komme i en dialog med dem for å sikre at det blir reell energifleksibilitet i bygg over 1000 m², sier Hagemoen.

– Vi tror at flere og flere byggherrer ser verdien av fremtidsrettet og energieffektiv oppvarming og kjøling gjennom varmepumper og håper at veilederen blir såpass god at den tilrettelegger for dette.

Krav for småhus

Videre står det i forskriften at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom boenheten oppføres med vannbåren varme årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Boligbygninger.

– Det skal også lages en veileder for dette punktet i forskriften. Vi er spent på kriteriene for varme i små hus i denne veilederen, sier Hagemoen, og legger til:

– De siste årene har det vært utviklet flere varmepumpeløsninger tilpasset boliger med lavt energiforbruk. Det er viktig at disse aktørene fremdeles har et marked å jobbe mot.

Skuffet

NOVAP er skuffet over at det er åpnet opp for direkte elektrisk oppvarming av bygg under 1000 m² som ikke er småhus.

– Dette er ofte 4-6-8 mannsboliger og småblokker med høy energitetthet og behov for mye tappevann. Dette er boligtyper der ulike varmepumper virkelig kommer til sin rett, sier Hagemoen.

– Vi synes det er helt uforståelig at Regjeringen har valgt å øke grensen for krav til vannbåren varme fra 500 m² til 1000 m². De har fått svært mange gode høringssvar som argumenterer godt for hvorfor denne grensen ikke burde økes.

– Regjeringen er opptatt av å tilrettelegge for mer bruk av elektrisitet i bygg, og varmepumper er helelektriske og 100% fornybare og vi vil kalle det en smartere elektrisk oppvarming. Slik forskriften er utarbeidet nå vil mange utbyggere likevel velge panelovner i stedet for varmepumper.

Liten innflytelse for kunden

NOVAPs bekymring er fremdeles at omtrent 2/3 av markedet for nye småhus og boligblokker utvikles av selskaper som selger ferdige prosjekter til kunder der kunden har ingen eller liten innflytelse på valg av løsninger. Mange utbyggere av næringsbygg og boliger bygger kun etter minimumskrav i TEK, selv om andre løsninger kan være lønnsomt når man ser drift- og investeringskostnader i sammenheng.

– Boligprodusentene er opptatt av lave byggekostnader. Vi som jobber med varmepumper er opptatt av at energiutgiftene til brukerne skal være så lave som mulig. Selv om varmepumper har en høyere investeringskostnad enn panelovner vil det nesten alltid være en bedre investering og lavere energiutgifter ved å velge varmepumper, sier Hagemoen, og legger til:

– Dette avhenger selvfølgelig av at du velger riktig varmepumpesystem tilpasset det energibehovet bygget har. Hvis TEK fremdeles tilrettelegger for varmepumpeløsninger så vil markedet fremdeles kunne spesialisere seg mot kostnadseffektive og tilpassede varmepumpeløsninger til energieffektive bygg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse