loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Regjeringen har startet arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene, noe som skal bidra til mer effektiv boligbygging. – Det er mulig å forenkle og samtidig beholde god kvalitet, sa kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under Økobygg 2016 på Telenor Arena i går. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

- Det må bygges mer og raskere

Synnøve Prytz Berset / 2016-09-29 12:01:31

For å få til dette må produksjonen opp og kostnadsveksten ned, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under Økobygg 2016 denne uken.

Ifølge ministeren står byggebransjen ovenfor noen store utfordringer.

– Den største utfordringen, spesielt i pressområder som for eksempel Oslo, er å bygge mer og raskere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Produksjonen må opp og kostnadsveksten ned. Og bransjen må bli mer innovativ, understreker ministeren.

– Vi må også sørge for at når vi bygger mer, tettere og høyere, må det være bra å bo i byggene.

Eierlinjen står sterkt i Norge, noe Sanner tror er viktig for å sikre gode velholdte boligområder.

– Men vi må også sørge for en sosial boligpolitikk. Uten et trygt sted å bo er det vanskelig å komme seg videre i livet.

Forenkling

For å bidra til at det skal bli raskere og rimeligere å bygge har regjeringen startet arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene.

– Dette medfører at man kan gjøre endringer på eksisterende bygningsmasse på en måte man ikke kunne tidligere, sier Sanner og legger til at det ble spådd mye bråk som følge av disse endringene.

– Det har ikke skjedd. Frihet under ansvar fungerer, fremholder ministeren.

Han tror endringene vil gi kommunene mulighet for å bruke mer tid på næringsarealer og større utbyggingsområder.

– Det betyr også mye for effektiviteten av nybygg. Vi har nå åpnet for at halvparten av de minste leilighetene kan bygges uten universal utforming. Dermed får man kostnadene kraftig ned, sier Sanner.

Trenger flere boliger

I pressområder øker boligprisene, og markedet er ikke i balanse. Svaret er en større tilvekst på boligmarkedet, poengterer Sanner.

– Det må bygges mer, særlig i pressområder og nær kollektivknutepunkter.

Han understreker viktigheten av at stat, kommune og næring spiller sammen for å få opp boligbyggingen.

– Lenge har man lagt det ene kravet oppå det andre. Nå har vi igangsatt en rekke tiltak som skal bidra til forenkling; forenklet saksbehandlingsregler, unntak fra søknadsplikt, forenklede krav til eksisterende bygg og lempet på TEK.

TEK 17

Når det gjelder TEK mener ministeren at det er mulig å forenkle kravene og samtidig beholde god kvalitet.

– Vi må ha noen klare krav og definere hva som faktisk er viktig, sier han.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK 10). Arbeidet skjer i tett samarbeid med byggnæring og interesseorganisasjoner.

– TEK 10 skal bli TEK 17 hvor prioriteringen vil være tydeligere og en del krav forenklet. Og de tekniske forskriftene skal også bli digitalt tilpasset, sier Sanner og legger til at planen er at de nye forskriftene skal være på plass fra 1. juli 2017.

Storstilt digitalisering

Han påpeker at etter hvert skal hele byggesaksbehandlingen digitaliseres.

– Her ligger det store gevinster og planer, sier ministeren og legger til at regjeringen må sørge for at reglene er tilpasset digitaliseringen.

– Vi ser at noen kommuner bruker mye tid på byggesaksbehandling. Det handler om å rydde opp i gamle planer, fjerne tidstyvene og bruke mindre tid på det som er unødvendig, sier Sanner.

Han understreker viktigheten av å bygge det innbyggerne etterspør. Og at myndighetene jobber sammen med kommunen, befolkningen og utbyggerne for å møte deres behov.

– Vi har en del utfordringer, men det er viktig at vi utfordrer, forstår og spiller sammen. Da får vi opp produktiviteten, bygger raskere og får inn flere på boligmarkedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse