loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
LOMMERUSK: Både VVS-foreningen og Naturvernforbundet mener avgiftsøkningen i statsbudsjettet er som lommerusk å regne i forhold til å få fart på utfasingen av oljefyring. (Arkivfoto: Martin L. Brandtzæg)

– Bremser utfasingen av fossil olje

Arne Kongsnes / 2016-10-06 13:11:30

STATSBUDSJETTET: Både VVS-foreningen og Naturforbundet mener statsbudsjettet bremser utfasingen av fossil olje.

Stortinget har tidligere vedtatt å fase ut fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje til oppvarming i alle bygg fra 2020.

Girer ikke akkurat opp

Mange har allerede faset ut den fossile olje til fordel for andre teknologier, men det er forsatt mange igjen.

Fagssjef Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen mener utfordringen kommer den dagen alle skal gjøre dette nesten samtidig:

– Etter en raskt titt på statsbudsjettet for 2017 konstaterer jeg at avgiften på mineralolje er økt noe. Grunnavgiften økes fra 1,630 kr/liter til 1,663 kr/liter, mens CO2-avgiften økes fra 0,92 kr/liter til 1,14 kr/liter. Til sammen blir det en økning på 25,3 øre/liter. For en bolig som bruker 3000 liter olje i året vil det bety en økning på 759 kr. Jeg tror ikke dette er nok til å få fart i utfasingen. For halvannet siden kostet en liter fyringsolje drøye 9 kr/literen ferdig prutet. I dag koster tilsvarende cirka 8 kroner literen. Dermed har det blitt billigere å fyre med fossil olje. Vi  øsnker en høyere avgift, slik at motivasjonen for utfasing ble økonomisk motivert, ikke bare fordi man må, sier Knudsen.

Takten må økes

Naturvernforbundet er i likhet med VVS-foreningen skuffet:

– Skal alle oljefyrer ut før 2020, må utskiftningstakten økes dramatisk. For å få til dette må avgiften på mineralolje økes med mer enn lommerusk og støtten gjennom Enova til konvertering og utfasing av oljefyr må styrkes, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Fortsatt finnes det rundt 100.000 oljefyrer i norske bygg.

– Ifølge Klimakur 2020 trengs en CO2 pris på om lag 1.000 kroner/tonn for å oppnå dette. Det betyr en avgift på ca. 2,76 kroner literen, mer enn det dobbelte av regjeringens forslag, sier Randen Johnsen.

Fall i forbruk og pris

Avgiften på mineralolje ble innført i 2000 da avgiften på elektrisk kraft ble satt opp. Ett av målene er å hindre at mineralolje erstatter oppvarming med elektrisitet eller fjernvarme.

I forslaget til statsbudsjett heter det:

«Bruken av fyringsolje til oppvarming har falt kraftig de siste årene, mens det har vært en relativt jevn vekst i forbruket av anleggsdiesel. Da grunnavgiften ble innført, var salget av disse produktene om lag like stort. I dag utgjør anleggsdiesel over to tredeler av det samlede avgiftsgrunnlaget.»

Figur 9.17 Salg av anleggsdiesel og lett fyringsolje 1. kvartal 2000 – 1. kvartal 2015. Mill. liter  Salg av anleggsdiesel og lett fyringsolje 1. kvartal 2000 – 1. kvartal 2015. Millioner liter. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

 I 2015 har det vært et fall i prisen på fyringsolje som mer enn oppveier avgiftsøkningen fra 2014.

Figur 9.18 Pris (inkl. avgifter) og særavgifter på lett fyringsolje januar 2006 – august 2015. 2015-kroner per liter Pris (inkl. avgifter) og særavgifter på lett fyringsolje januar 2006 – august 2015.  2015-kroner per liter. Kilde:  Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

 

LES MER: – Utskiftingen går for tregt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse